martedì 9 maggio 2017

classe 4 e 5

I quiz di kahoo


martedì 25 aprile 2017

Classe 4°

Disegne cun Scratch (viôt dal minût 1,30 e no sta condividi)

martedì 18 aprile 2017

Puzzle e peraulis in crôs

Cree peraulis in crôs cun Puzzle Maker

o pûr cun Crossword Labs

Cree puzzle on-line